banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sagunt/Sagunto

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 1.860,42 Ha, 14,06 % respecte a la superfície del municipi ( 13.236 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 1.571,39 84,46
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.550,82 83,36
Zona humida ZH 818,95 44,02
Zona Especial de Conservació ZEC 749,32 40,28
Parc natural PN 744,50 40,02
Paratge natural municipal PNM 275,88 14,83
Microreserva Mcr 19,45 1,05
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, Cv, LIC
Mcr
PNM
ZH, LIC
Mcr
ZH, ZEC, ZEPA, LIC
Mcr
Mcr
ZEPA
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient