banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sagunt/Sagunto

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 1.860,42 Ha, 14,06 % respecte a la superfície del municipi ( 13.236 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 1.571,39 84,46
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.550,82 83,36
Zona Especial de Conservació ZEC 975,41 52,43
Zona humida ZH 818,95 44,02
Parc natural PN 744,50 40,02
Paratge natural municipal PNM 275,88 14,83
Microreserva Mcr 19,45 1,05
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
ZEPA
Mcr
PNM
ZH, ZEC, LIC
ZEC, Cv, LIC
ZH, ZEC, ZEPA, LIC
Mcr
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient