banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Requena

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 32.475,18 Ha, 39,89 % respecte a la superfície del municipi ( 81.421 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 28.419,87 87,51
Lloc d'interés comunitari LIC 23.584,56 72,62
Zona Especial de Conservació ZEC 17.901,11 55,12
Parc natural PN 15.537,66 47,84
Microreserva Mcr 14,36 0,04
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
ZEC, LIC
Mcr
Mcr
LIC
ZEC, LIC
Mcr
ZEPA
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr
Cv
ZEPA
ZEC, ZEPA, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient