banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Real

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 277,07 Ha, 15,12 % respecte a la superfície del municipi ( 1.832 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 276,40 99,76
Zona Especial de Conservació ZEC 276,40 99,76
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 248,19 89,58
Microreserva Mcr 1,54 0,56


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
ZEC, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient