banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Puçol

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 73,40 Ha, 4,06 % respecte a la superfície del municipi ( 1.806 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona Especial de Conservació ZEC 619,46 843,95
Paratge natural municipal PNM 49,21 67,04
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 24,03 32,74
Zona humida ZH 24,01 32,71
Lloc d'interés comunitari LIC 23,37 31,84


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, ZEPA, LIC
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient