banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Pinet

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 683,03 Ha, 57,45 % respecte a la superfície del municipi ( 1.189 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 683,03 100    
Lloc d'interés comunitari LIC 683,01 100    
Zona Especial de Conservació ZEC 683,01 100    
Paratge natural municipal PNM 427,36 62,57
Microreserva Mcr 19,17 2,81
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
Cv
ZEC, LIC
PNM
ZEPA


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient