banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Olocau

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 1.299,85 Ha, 34,76 % respecte a la superfície del municipi ( 3.740 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 1.298,92 99,93
Lloc d'interés comunitari LIC 1.265,56 97,36
Zona Especial de Conservació ZEC 1.265,56 97,36
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.250,88 96,23
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient