banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Oliva

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 639,61 Ha, 10,67 % respecte a la superfície del municipi ( 5.993 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona humida ZH 608,90 95,20
Lloc d'interés comunitari LIC 525,80 82,21
Zona Especial de Conservació ZEC 525,80 82,21
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 496,50 77,63
Parc natural PN 492,60 77,02


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
ZH
ZH
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient