banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Montitxelvo/Montichelvo

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 187,29 Ha, 22,95 % respecte a la superfície del municipi ( 816 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paratge natural municipal PNM 187,29 100    


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient