banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Massanassa

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 390,86 Ha, 69,92 % respecte a la superfície del municipi ( 559 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 390,86 100    
Zona humida ZH 390,86 100    
Lloc d'interés comunitari LIC 382,25 97,80
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 382,25 97,80


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient