banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Massalavés

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 11,36 Ha, 1,52 % respecte a la superfície del municipi ( 748 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 11,31 99,56
Zona Especial de Conservació ZEC 11,31 99,56
Zona humida ZH 0,40 3,52


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
PNM, ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient