banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Marines

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 911,73 Ha, 25,52 % respecte a la superfície del municipi ( 3.572 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 911,71 100    
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 890,64 97,69
Lloc d'interés comunitari LIC 862,36 94,59
Zona Especial de Conservació ZEC 862,36 94,59


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient