banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Llombai

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 3.393,88 Ha, 61,07 % respecte a la superfície del municipi ( 5.557 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paratge natural municipal PNM 2.272,28 66,95
Lloc d'interés comunitari LIC 1.118,02 32,94
Zona Especial de Conservació ZEC 1.117,82 32,94
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.116,57 32,90
Microreserva Mcr 20     0,59
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
ZEC, LIC
ZEC, Cv, LIC
Mcr
PNM
PNM
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient