banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Gandia

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 1.851,50 Ha, 30,44 % respecte a la superfície del municipi ( 6.083 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.646,57 88,93
Lloc d'interés comunitari LIC 1.637,34 88,43
Zona Especial de Conservació ZEC 1.637,14 88,42
Paratge natural municipal PNM 557,69 30,12
Zona humida ZH 267,62 14,45
Paisatge Protegit PPr 122,41 6,61
Microreserva Mcr 9,07 0,49
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, LIC
Mcr
ZEPA
ZH
PNM
PPr
Mcr
Cv
ZEC, Cv, LIC
ZEC, LIC
ZEC, LIC
ZH


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient