banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Gandia

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.851,50 Ha, 30,44 % respecte a la superfície del municipi ( 6.083 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.646,57 88,93
Lloc d'interés comunitari LIC 1.637,34 88,43
Zona Especial de Conservació ZEC 1.637,14 88,42
Paratge natural municipal PNM 557,69 30,12
Zona humida ZH 267,62 14,45
Paisatge Protegit PPr 122,41 6,61
Microreserva Mcr 9,07 0,49
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZEC, LIC
ZH, ZEC, LIC
ZH
ZH
PPr
ZEPA
Cv
Mcr
PNM
Mcr
ZEC, Cv, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient