banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Font d'En Carròs, la

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida Ha, % respecte a la superfície del municipi ( 990 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient