banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Fortaleny

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 208,01 Ha, 45,52 % respecte a la superfície del municipi ( 457 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona humida ZH 197,99 95,18
Lloc d'interés comunitari LIC 10,01 4,81
Zona Especial de Conservació ZEC 10,01 4,81


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZH


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient