banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Favara

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 636,92 Ha, 67,40 % respecte a la superfície del municipi ( 945 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 554,78 87,10
Zona Especial de Conservació ZEC 554,78 87,10
Zona humida ZH 82,13 12,89


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient