banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Estivella

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 837,44 Ha, 40,03 % respecte a la superfície del municipi ( 2.092 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 819,07 97,81
Lloc d'interés comunitari LIC 808,70 96,57
Zona Especial de Conservació ZEC 808,70 96,57
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 803,81 95,98
Microreserva Mcr 12,60 1,50


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient