banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Catarroja

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 631,18 Ha, 48,40 % respecte a la superfície del municipi ( 1.304 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 630,56 99,90
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 630,56 99,90
Parc natural PN 627,89 99,48
Zona humida ZH 627,89 99,48


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient