banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Benissuera

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 51,96 Ha, 24,51 % respecte a la superfície del municipi ( 212 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 51,95 99,98
Zona Especial de Conservació ZEC 51,95 99,98


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient