banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Benimuslem

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 2,89 Ha, 0,69 % respecte a la superfície del municipi ( 417 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 2,88 99,65
Zona Especial de Conservació ZEC 2,88 99,65


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient