banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Benimodo

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 5,93 Ha, 0,47 % respecte a la superfície del municipi ( 1.252 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 5,63 94,94
Zona Especial de Conservació ZEC 5,63 94,94
Zona humida ZH 3,07 51,77
Paratge natural municipal PNM 2,26 38,11


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
PNM, ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient