banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Beneixida

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 2,64 Ha, 0,83 % respecte a la superfície del municipi ( 320 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 2,63 99,62
Zona Especial de Conservació ZEC 2,63 99,62


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient