banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Benavites

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 30,20 Ha, 7,07 % respecte a la superfície del municipi ( 427 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 30,19 99,97
Zona Especial de Conservació ZEC 30,19 99,97
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 30,16 99,87
Zona humida ZH 30,16 99,87
Microreserva Mcr 0,44 1,46


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
ZEPA
ZH, ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient