banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Barx

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 669,70 Ha, 41,60 % respecte a la superfície del municipi ( 1.610 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 669,66 99,99
Lloc d'interés comunitari LIC 669,65 99,99
Zona Especial de Conservació ZEC 669,65 99,99
Microreserva Mcr 5,28 0,79
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
Mcr
Cv
Mcr
ZEC, LIC
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient