banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Ayora

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 13.220,23 Ha, 29,60 % respecte a la superfície del municipi ( 44.658 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 10.256,94 77,59
Lloc d'interés comunitari LIC 7.923,98 59,94
Zona Especial de Conservació ZEC 6.175,15 46,71
Zona humida ZH 225,02 1,70
Microreserva Mcr 7,81 0,06
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
ZEPA
ZEC, LIC
ZH
ZEC, LIC
ZEC, Cv, LIC
Mcr
Mcr
LIC
Cv
Mcr
Mcr
ZEC, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient