banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Andilla

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 27,13 Ha, 0,19 % respecte a la superfície del municipi ( 14.278 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Microreserva Mcr 27,08 99,82
Lloc d'interés comunitari LIC 0,03 0,11
Zona Especial de Conservació ZEC 0,03 0,11


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient