banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Algímia d'Alfara

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 89,52 Ha, 6,20 % respecte a la superfície del municipi ( 1.445 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 89,52 100    
Parc natural PN 89,50 99,98
Lloc d'interés comunitari LIC 3,70 4,13
Zona Especial de Conservació ZEC 3,70 4,13


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient