banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Alzira

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 2.077,26 Ha, 18,81 % respecte a la superfície del municipi ( 11.042 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona Especial de Conservació ZEC 2.035,93 98,01
Lloc d'interés comunitari LIC 2.035,58 97,99
Paratge natural municipal PNM 771,95 37,16
Zona humida ZH 21,83 1,05
Microreserva Mcr 0,46 0,02
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
ZEC, Cv, LIC
ZEC, LIC
PNM, ZEC, LIC
ZH
PNM
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient