banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Torrevieja

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 3.666,90 Ha, 51,33 % respecte a la superfície del municipi ( 7.144 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 3.612,28 98,51
Zona humida ZH 3.612,28 98,51
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 3.597,72 98,11
Lloc d'interés comunitari LIC 3.592,16 97,96
Zona Especial de Conservació ZEC 3.592,16 97,96
Microreserva Mcr 21,98 0,60
Paratge natural municipal PNM 17,23 0,47


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
Mcr
Mcr
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
ZEPA, LIC
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient