banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Dénia

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 1.517,97 Ha, 22,94 % respecte a la superfície del municipi ( 6.618 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 3.533,78 232,80
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.291,87 85,11
Parc natural PN 1.187,11 78,20
Zona humida ZH 179,96 11,86
Microreserva Mcr 24,89 1,64
Zona Especial de Conservació ZEC 1,25 0,08
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
ZEPA
Mcr
Cv
Cv
ZEPA, LIC
Mcr
Mcr
LIC
PN, LIC
ZH
ZEPA
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient