banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Dénia

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 1.517,74 Ha, 22,93 % respecte a la superfície del municipi ( 6.618 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 3.533,78 232,83
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.291,87 85,12
Parc natural PN 1.187,11 78,22
Zona humida ZH 179,96 11,86
Microreserva Mcr 24,66 1,62
Zona Especial de Conservació ZEC 1,25 0,08
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
Mcr
Mcr
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
Cv
Cv
LIC
Mcr
Mcr
Mcr
ZEPA, LIC
ZH
ZEPA
PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient