banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Crevillent

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 3.550,26 Ha, 33,96 % respecte a la superfície del municipi ( 10.455 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 3.521,49 99,19
Lloc d'interés comunitari LIC 3.362,37 94,71
Zona Especial de Conservació ZEC 1.093,67 30,81
Zona humida ZH 1.091,80 30,75
Parc natural PN 1.091,79 30,75
Microreserva Mcr 63,04 1,78


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
ZH
Mcr
Mcr
Mcr
ZEPA
LIC
Mcr
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient