banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Cox

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 370,12 Ha, 22,08 % respecte a la superfície del municipi ( 1.676 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 370,09 99,99
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 369,16 99,74
Zona Especial de Conservació ZEC 0,79 0,21
Cova Cv -- --
Microreserva Mcr -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
LIC
ZEPA
ZEC, Cv, LIC
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient