banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Cañada

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 125,08 Ha, 6,47 % respecte a la superfície del municipi ( 1.932 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 125,07 99,99
Zona Especial de Conservació ZEC 125,07 99,99


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient