banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Calp

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 258,06 Ha, 10,98 % respecte a la superfície del municipi ( 2.351 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 204,90 79,40
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 187,24 72,56
Parc natural PN 53,34 20,67
Microreserva Mcr 46,23 17,91
Zona humida ZH 40,78 15,80


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PN
ZEPA
ZEPA
Mcr
Mcr
PN
LIC
Mcr
Mcr
Mcr
LIC
LIC
ZH, Mcr
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient