banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Aspe

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 862,75 Ha, 12,17 % respecte a la superfície del municipi ( 7.090 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paratge natural municipal PNM 507,34 58,80
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 312,21 36,19
Lloc d'interés comunitari LIC 312,20 36,19
Zona humida ZH 43,19 5,01


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
PNM
LIC
ZEPA


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient