banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Alcoi/Alcoy

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 8.591,66 Ha, 66,16 % respecte a la superfície del municipi ( 12.986 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 8.251,84 96,04
Zona Especial de Conservació ZEC 8.251,64 96,04
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 8.250,38 96,03
Parc natural PN 4.634,73 53,94
Paisatge Protegit PPr 312,73 3,64
Microreserva Mcr 77,22 0,90
Paratge natural municipal PNM 17,43 0,20
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
PN
Mcr
PNM
PPr
PN
ZEC, Cv, LIC
ZEC, ZEPA, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient