banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Agres

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.255,19 Ha, 48,58 % respecte a la superfície del municipi ( 2.584 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.240,85 98,86
Parc natural PN 847,21 67,50
Lloc d'interés comunitari LIC 842,80 67,15
Zona Especial de Conservació ZEC 842,80 67,15
Microreserva Mcr 55,37 4,41


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, LIC
Mcr
Mcr
Mcr
PN
Mcr
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient