banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Useres, les/Useras

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida Ha, % respecte a la superfície del municipi ( 8.069 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Monument Natural MN -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
MN


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient