banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Torralba del Pinar

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 2.075,85 Ha, 97,96 % respecte a la superfície del municipi ( 2.119 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 2.075,85 100    
Parc natural PN 2.075,35 99,98
Lloc d'interés comunitari LIC 2.053,67 98,93
Zona Especial de Conservació ZEC 2.053,67 98,93
Microreserva Mcr 8,60 0,41


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient