banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sant Mateu

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 211 Ha, 3,27 % respecte a la superfície del municipi ( 6.462 Ha)



Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paratge natural municipal PNM 207,32 98,26
Microreserva Mcr 3,69 1,75
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
Cv
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient