banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Peníscola/Peñíscola

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 4.260,72 Ha, 53,95 % respecte a la superfície del municipi ( 7.897 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 4.256,92 99,91
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 4.150,59 97,42
Parc natural PN 4.150,57 97,41
Zona humida ZH 105,09 2,47
Microreserva Mcr 4,82 0,11


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA, PN, LIC
Mcr
Mcr
ZH, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient