banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Orpesa/Oropesa del Mar

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 9,23 Ha, 0,35 % respecte a la superfície del municipi ( 2.642 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.317,78 14.277,14
Lloc d'interés comunitari LIC 9,21 99,78
Microreserva Mcr 0,81 8,78
Zona Especial de Conservació ZEC 0,79 8,56
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, Cv, LIC
Mcr
Cv
Cv
ZEPA, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient