banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Navajas

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 213,12 Ha, 27,01 % respecte a la superfície del municipi ( 789 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 213,07 99,98
Zona Especial de Conservació ZEC 213,07 99,98
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 0,12 0,06
Parc natural PN 0,05 0,02


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient