banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Gaibiel

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 490,64 Ha, 27,14 % respecte a la superfície del municipi ( 1.808 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 489,61 99,79
Lloc d'interés comunitari LIC 2,96 0,60
Zona Especial de Conservació ZEC 2,96 0,60
Parc natural PN 0,62 0,13


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient