banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Chóvar

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.821,48 Ha, 99,48 % respecte a la superfície del municipi ( 1.831 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.821,48 100    
Parc natural PN 1.821,33 99,99
Lloc d'interés comunitari LIC 1.821,22 99,99
Zona Especial de Conservació ZEC 1.821,22 99,99
Zona humida ZH 1,50 0,08


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient