banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Xodos/Chodos

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 4.451,07 Ha, 100,54 % respecte a la superfície del municipi ( 4.427 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 4.451,07 100    
Lloc d'interés comunitari LIC 2.203,30 49,50
Parc natural PN 166,53 3,74
Cova Cv -- --
Monument Natural MN -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
ZEPA, PN, LIC
MN


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient