banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Cabanes

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 2.673,37 Ha, 20,31 % respecte a la superfície del municipi ( 13.164 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 2.652,68 99,23
Parc natural PN 1.957,30 73,21
Lloc d'interés comunitari LIC 1.956,92 73,20
Zona Especial de Conservació ZEC 1.383,53 51,75
Zona humida ZH 573,77 21,46
Microreserva Mcr 27,71 1,04
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
Mcr
Cv
ZH, ZEPA, PN, LIC
Mcr
Cv
Cv
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient