banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Borriol

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 89,44 Ha, 1,47 % respecte a la superfície del municipi ( 6.095 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 89,32 99,87
Parc natural PN 89,32 99,87
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 89,32 99,87
Zona Especial de Conservació ZEC 89,32 99,87


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient