banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Altura

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 2.695,80 Ha, 20,81 % respecte a la superfície del municipi ( 12.956 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 2.334,31 86,59
Lloc d'interés comunitari LIC 1.712,77 63,53
Zona Especial de Conservació ZEC 1.712,77 63,53
Parc natural PN 1.686,19 62,55
Paratge natural municipal PNM 331,30 12,29
Microreserva Mcr 10,21 0,38
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PNM
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Cv
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient