banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Atzeneta del Maestrat

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 5,40 Ha, 0,08 % respecte a la superfície del municipi ( 7.116 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paratge natural municipal PNM 4,40 81,48
Lloc d'interés comunitari LIC 0,99 18,33
Zona Especial de Conservació ZEC 0,79 14,63
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, Cv, LIC
PNM


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient